Witamy w E-Ambasada
<Kalendarium - 2019lipiec 2019
Pn
Wt
Sr
Cz
Pt
So
N
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
 
 
 
 

Nota prawna
Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania ze stron internetowych Portalu www.e-ambasada.pl, zwanej dalej www.e-ambasada.pl

I. Prawo autorskie 1. 1. Treść strony internetowej www.e-ambasada.pl chroniona jest prawem autorskim. Zawartość serwisu internetowego nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba, że www.e-ambasada.pl wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem korzystania o charakterze nie komercyjnym dla użytku osobistego. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.
 2. 2. Nazwy handlowe lub inne oznaczenia zmieszczone na stronach internetowych
  www.e-ambasada.pl stanowią zarejestrowane znaki towarowe i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

II. Zasady korzystania z serwisu 1. 1. Treści zamieszczone w materiałach zawartych na stronie internetowej www.e-ambasada.pl mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy, nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji.
 2. 2. Informacje zamieszczone na stronie internetowej www.e-ambasada.pl w oznaczonych artykułach z publikowanych stron internetowych mają charakter informacyjny. Portal
  www.e-ambasada.pl  nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów, o których mowa powyżej.
 3. 3. Informacja handlowa zamieszczona w serwisie internetowym nie stanowi ofert świadczenia usług lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów.
 4. 4. Portal www.e-ambasada.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronach internetowych w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia mogą być zmieniane zasady korzystania z serwisu.
 5. 5. Osoby korzystające z możliwości przysłania komentarzy, opinii bądź sugestii potwierdzają, że przesłany materiał nie zawiera treści niezgodnych z prawem lub z innych względów nie nadających się do publikacji, są właścicielem materiału lub mają nieograniczone prawo przekazania nam takiego materiału.
 6. 6. Przesyłając materiał do jednego z naszych serwisów, www.e-ambasada.pl nabywa nieodpłatne prawo wykorzystania, używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń terytorialnych bądź czasowych.
 7. 7.  Osoby przesyłające jakikolwiek materiał informacyjny na jeden z serwerów
  www.e-ambasada.pl zobowiązują się nie podjąć przeciwko nam żadnych działań w związku z przekazanym materiałem i zwolnią nas 
  z odpowiedzialności, jeśli osoby trzecie podejmą wobec nas działania w związku z przekazanym materiałem.
 8. 8. Osoby korzystające z możliwości przesyłania opinii, komentarzy bądź sugestii za pośrednictwem poczty elektronicznej wyrażają zgodę na korzystanie z adresu mailowego i danych zawartych w korespondencji w celu przesyłania informacji.
 9. 9. Portal www.e-ambasada.pl nie może dokonywać i nie dokonuje weryfikacji treści zamieszczonych przez użytkowników stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za taką treść. Portal www.e-ambasada.pl może w każdym czasie i według własnego uznania usunąć wszelkie treści przekazane przez użytkowników.

III. Odpowiedzialność 1. 1. Informacje zawarte w serwisie internetowym www.e-ambasada.pl zostały zebrane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne, jednak żaden z podmiotów Portalu www.e-ambasada.pl nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, aktualność oraz rzetelność zamieszczonych informacji. Wszelkie informacje zawarte w serwisie
  www.e-ambasada.pl mogą być przedstawione w formie niepełnej, skróconej lub mogą być przedawnione.
 2. 2. Portal www.e-ambasada.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje umieszczone na stronach internetowych www.e-ambasada.pl bez jej zgody udzielonej w formie pisemnej.
 3. 3. Portal www.e-ambasada.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane pobieraniem materiałów tego serwisu i ich dalszą eksploatacją, nawet gdy o możliwości szkody użytkownik został powiadomiony.
 4. 4. Portal www.e-ambasada.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanego przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej.
 5. 5. Serwis internetowy www.e-ambasada.pl posiada linki do stron osób trzecich. Portal
  www.e-ambasada.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach, a możliwość połączenia z taką stroną nie będącą własnością
  www.e-ambasada.pl nie oznacza, że Portal www.e-ambasada.pl rekomenduje taką stronę, produkty czy usługi, o których mowa na stronach osób trzecich. Użytkownik decydując się na skorzystanie z tych linków, aby uzyskać dostęp do stron osób trzecich czyni to na własna odpowiedzialność.
 6. 6. W przypadku pytań, komentarzy lub uwag dotyczących strony internetowej, prosimy o kontakt przez e-mail:  kontakt@e-ambasada.pl
Przetłumacz Stronę


PATRONATY
Honorowe i
Medialne


Biuletyn
dyplomatyczny
Wpisz swój adres
e-mail by dokonać
subskrypcji

faceofgarwolin.waw.pl