Polityka cookies

Polityka prywatności i wykorzystywania cookies


Ciasteczko, cookies - (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. (źródło: Wikipedia)

Pliki cookies wykorzystujemy do gromadzenia informacji o naszych użytkownikach na potrzeby zapewnienia różnorodności reklam oraz ich dopasowania do zainteresowań użytkownika. Ciasteczka wykorzystywane też są w celach statystycznych oraz na potrzeby systemów reklamowych stosowanych przez portal www.e-ambasada.pl.


 

Regulamin portalu www.e-ambasada.pl

I.Informacje ogólne

§ 1 Korzystanie z portalu internetowego www.e-ambasada.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności.

§ 2 Wydawcą portalu jest, Stowarzyszenie Forum Przedsiębiorczości Integracji I Edukacji KRS: 0000312735

§ 3 Wydawca zastrzega sobie prawo do decydowania o zawartości portalu internetowego www.e-ambasada.pl.

§ 4 Kopiowanie, powielanie elementów strony bez pisemnej zgody autorów jest zabronione.

§ 5 Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wykorzystania treści przez osoby korzystające z serwisu.

II.Polityka prywatności

§ 6 Wydawca ze względów bezpieczeństwa zastrzega sobie prawo do gromadzenia adresów IP użytkowników, którzy zamieszczają lub usiłują zamieszczać jakiekolwiek treści w portalu www.e-ambasada.pl. Jednocześnie wydawca zobowiązuje się nie udostępniać ich osobom trzecim, za wyłączeniem odpowiednich organów lub stronom w ewentualnym postępowaniu.

§ 7 Wszelkie dane osobowe i teleadresowe, które użytkownik podaje przy okazji dodawania wszelkich treści są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony portalu. Wysyłając je użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez wydawcę i publikację na portalu www.e-ambasada.pl.

§ 8 Niektóre elementy witryny mogą zawierać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji bądź do cel ów statystycznych. Włączona obsługa cookies w przeglądarce internetowej jest wymagana do prawidłowego działania portalu Www.e-ambasada.pl.

III.Treści użytkowników

§ 9 Wydawca ma prawo kasować, modyfikować lub nie zamieszczać treści użytkowników bez podawania przyczyny, a w szczególności tych, które są niezgodnie z ogólnie przyjętymi z dobrymi obyczajami, netykietą i z obowiązującym w Polsce prawem. Użytkownik zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

§ 10 Opinie wyrażone przez użytkowników w postaci komentarzy, felietonów lub listów do redakcji nie zawsze są zgodne opinią i poglądami redakcji.

§ 11 Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników w portalu Www.e-ambasada.pl.

§ 12 Wszelkie ewentualne naruszenia prawa, norm społecznych lub netykiety w komentarzach i innych treściach dodawanych przez użytkowników należy bezzwłocznie zgłaszać wydawcy.

§ 13 Użytkownik przekazując wydawcy lub sieci teleinformatycznej www.e-ambasada.pl treści oraz utwory audiowizualne oświadcza, że jest ich autorem lub posiada do nich prawa. Jednocześnie wyraża zgodę na
ich przetwarzanie, wykorzystywanie do celów marketingowych oraz bezpłatną publikację na portalu www.e-ambasada.pl oraz w mediach partnerskich.

§ 14 W serwisie www.e-ambasada.pl mogą być zamieszczane  wydarzenia sponsorowane 

§ 15 Wydawca portalu nie świadczy usług pośredniczenia w transakcjach, jedynie udostępnia miejsca banneru reklamowego dla regionów lub firm .

IV.Reklamy

§ 16 Odpowiedzialność za treść reklam, ogłoszeń lub wpisów w bazie firm ponosi osoba lub podmiot je zlecający.

§ 17 Reklamy wyświetlane są w odpowiednio oznaczanych strefach portalu www.e-ambasada.pl.

§ 18 Wydawca zastrzega sobie możliwość zmiany formatów i cen reklam.

§ 19 Zabrania się publikowania jakichkolwiek treści reklamowych bez konsultacji z wydawcą.

V.Postanowienia końcowe

§ 20 Właściciel zastrzega sobie prawo do przerw technicznych lub przerwania świadczenia bezpłatnych usług w portalu www.e-ambasada.pl.

§ 21 Wydawca portalu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez powiadamiania o tym użytkowników.

§ 22 W przypadku postępowania reklamacyjnego lub rozwiązywania umów użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio z wydawcą.

§ 23 Wszelkie kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie mają odpowiednie regulacje w ustawie prawo prasowe oraz w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 24 Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia na portalu www.e-ambasada.pl