Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Jakie dane przetwarzamy i jaki jest cel przetwarzania tych danych?


Co do zasady zbieramy adresy IP od odwiedzających, dane dotyczące portów z jakich korzystają ich łącza, a także wysyłamy im ciasteczka internetowe (cookies). Dane te zbierane są podczas korzystania z naszych stron a) w celu zapewnienia różnorodności wyświetlanych reklam, b) konieczności udzielenia informacji na żądanie uprawnionych organów typu policja, sądy, prokuratura. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Na niektórych podstronach przetwarzanie danych może mieć szerszy charakter. Dotyczy to 1) artykułów (podstron z artykułami), gdzie użytkownik dobrowolnie może dodać komentarz z treścią i podpisem, 2) działu ogłoszeń, gdzie użytkownik dobrowolnie może dodać ogłoszenie drobne z wybraną przez siebie treścią, danymi i zdjęciami (dane te mogą być wykorzystywane do przesyłania materiałów marketingowych, w szczególności dotyczących możliwości przedłużenia emisji ogłoszenia), 3) działu firmy, gdzie użytkownik dobrowolnie może dodać wizytówkę swojej firmy z niezbędnym opisem i danymi na temat prowadzonej aktywności (dane te mogą być wykorzystywane do przesyłania materiałów marketingowych, w szczególności dotyczących możliwości przedłużenia emisji wizytówki firmy).

 

Przydatne informacje


- Informujemy, że przysługuje Ci a) prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, b) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, c) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego


- Wszystkie dane przechowywane są przez maksymalny okres, który ograniczony może być przez warunki techniczne administratora.


Podmiot administrujący danymi i dane kontaktowe


Podmioty administrujące;

kontakt@e-ambasada.pl


Podmioty współpracujące;


Google Analytics (https://www.google.com/analytics/)

Google AdSense (https://www.google.com/adsense/)

Facebook (Facebook.com)