REGULAMIN REKLAMY

1.W celu skorzystania z oferty reklamowej w portalu e-ambasada.pl należywypełnić formularz zamówienia.Panie Maksymilianie proszę przerobić lub dostosować przykładowy formularz do serwisu e-ambasada.pl – link do formularza

2.W celu zamieszczenia banera reklamowego zamawiający przesyła naadres email: reklama@e-ambasada.pl logo i link do strony reklamowanej.

3.Prezentacja reklamy w portalu reklama@e-ambasada.plrozpoczyna się w momencieotrzymania należnej płatności lub od daty wyznaczonej przez zamawiającego (po uprzednimuregulowaniu płatności).

4.Wpłat należy dokonywać na konto właściciela portalu firmy
Forum Przedsiębiorczości i Rozwoju – Robert Szostak
Miętne, ul. Spacerowa 33
08-400 Garwolin
PL66 1870 1045 2083 1051 1874 0001

W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko zamawiającego (lub nazwę firmy) oraz typbanera.

5.W ciągu 7 dni do zamawiającego zostanie wysłana faktura VAT za zamówioną usługę.

6.Redakcja portalu www.e-ambasada.plnie odpowiada za przerwy w wyświetlaniu strony,których przyczyną będą czynniki od niej niezależne. W przypadku przerwy dłuższej niż 24h,okres prezentacji reklamy będzie przedłużony o czas trwania awarii.

7.Regulamin obowiązuje od 26.09.2019 roku.