Wydarzenia Przydatne Linki Kontakt
Spotkanie Marszałek Sejmu z ambasadorem Mołdawii

We wtorek 25 lutego 2020 roku wizytę u marszałek Sejmu Elżbiety Witek złożył kończący misję dyplomatyczną w Polsce ambasador Republiki Mołdawii Iurie Bodrug. Rozmowa obejmowała m.in. zagadnienia współpracy regionalnej, bilateralnej i na forum europejskim. W dyskusji o rozwoju kontaktów polsko-mołdawskich na poziomie parlamentów przywoływano współpracę w ramach Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdawii. Tematami rozmowy były także polsko-mołdawska współpraca regionalna oraz relacje obu krajów z Unią Europejską.