Wydarzenia Przydatne Linki Kontakt
Ambasadorul Igor Bodiu a prezentat copiile scrisorilor de acreditare

La 24 iulie 2020, Igor Bodiu, Ambasadorul agreat al Republicii Moldova în Republica Polonă, în cadrul unei întrevederi la MAE polon, a înmînat copiile scrisorilor de acreditare Directorului adjunct al Protocolului Diplomatic al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone, Krzysztof Lewandowski. În cadrul dialogului purtat, cei doi diplomați au efectuat un schimb de opinii privind oportunitățile de dezvoltare a relațiilor moldo-polone pe diverse planuri de interes comun, precum și au examinat perspectivele colaborării bilaterale pentru perioada imediat următoare.

Spotkanie Marszałek Sejmu z ambasadorem Mołdawii

We wtorek 25 lutego 2020 roku wizytę u marszałek Sejmu Elżbiety Witek złożył kończący misję dyplomatyczną w Polsce ambasador Republiki Mołdawii Iurie Bodrug. Rozmowa obejmowała m.in. zagadnienia współpracy regionalnej, bilateralnej i na forum europejskim. W dyskusji o rozwoju kontaktów polsko-mołdawskich na poziomie parlamentów przywoływano współpracę w ramach Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdawii. Tematami rozmowy były także polsko-mołdawska współpraca regionalna oraz relacje obu krajów z Unią Europejską.