Wydarzenia Przydatne Linki Konsulaty Kontakt
O wspólnych przedsięwzięciach

Podsumowanie dotychczasowej współpracy z konsulatem Generalnym Republiki Słowackiej oraz regionami partnerskimi WM – Krajem Preszowskim i Krajem Żylińskim były głównymi tematami spotkania Tomáša Kašaja, konsula generalnego Republiki Słowackiej z marszałkiem województwa małopolskiego Witoldem Kozłowskim. W spotkaniu uczestniczył także wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Wizyta ambasadora w Rzeszowie

W dniach 4-5 lutego 2020 r. ambasador Krzysztof Strzałka przebywał służbowo w Rzeszowie, zaproszony przez organizatorów (Instytut Studiów Wschodnich i Samorząd Województwa Podkarpackiego) na II Forum Słowackie w Jasionce. Forum poświęcone zacieśnieniu relacji sąsiedzkich obu krajów z uwzględnieniem dotychczasowej współpracy i geopolitycznych uwarunkowań odbyło się w panelach dyskusyjnych poświęconych kwestiom: ochrony środowiska naturalnego ; wykorzystania funduszy europejskich w praktyce regionalnej; transgranicznej współpraca; potrzeby rynku pracy i kształcenia; priorytetów dyplomacji kulturalnej; rozwoju turystyki, jako narzędzia lepszej współpracy

Spotkanie Marszałek Sejmu z Ambasadorem Republiki Słowackiej

W piątek 10 stycznia 2020 roku wizytę u marszałek Sejmu Elżbiety Witek złożył Ambasador Republiki Słowacji Dušan Krištofík. Spotkanie miało związek z zakończeniem jego misji dyplomatycznej w Polsce. Wśród poruszonych tematów znalazły się m.in.: podsumowanie dotychczasowej współpracy na poziomie parlamentarnym oraz znaczenie i rozwój relacji w ramach Grupy Wyszehradzkiej.