Wydarzenia Przydatne Linki Kontakt
O przedłużeniu terminu ważności paszportów obywateli Republiki Białoruś oraz zaświadczeń na powrót do Republiki Białoruś

Strona Białoruska wprowadza dodatkowe środki, które są niezbędne w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, w tym zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla osób prawnych i osób fizycznych.Dekret Prezydenta Republiki Białoruś z dnia 19 maja 2020 roku nr 172 “O przedłużeniu terminu ważności dokumentów” przewiduje przedłużenie terminów ważności niektórych zaświadczeń oraz innych dokumentów na okres trzech miesięcy, jeżeli wygaśniecie ich terminu ważności przypada na okres od dnia 30 kwietnia 2020 roku do dnia 31 lipca 2020 roku. Wykaz zaświadczeń oraz innych dokumentów, których termin ważności się przedłuża, jest ustalony przez Rząd Republiki Białoruś.

O obchodach Dnia Zwycięstwa w Białymstoku

Konsul Generalny Białorusi w Białymstoku Alla Fiodorowa i pracownicy Konsulatu złożyli wieniec pod pomnikiem żołnierzy radzieckich na Cmentarzu Centralnym w Białymstoku przy ul.Wysockiego (pochowano 4950 żołnierzy radzieckich i oficerów), a także kwiaty na grobach poległych żołnierzy. Pamięć wojowników została uczczona minutą ciszy.

O obchodach przez Ambasadę Białorusi w Polsce 75-lecia Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej

9 maja 2020 r. w 75. rocznicę Wielkiego Zwycięstwa Ambasador W. Czuszew, pracownicy Ambasady, przy zachowaniu środków i ograniczeń wprowadzonych przez Polskę w związku z pandemią COVID-19, złożyli wieniec i kwiaty pod pomnikiem na Cmentarzu-Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie.

O akcji upamiętniającej Ambasady

7 maja 2020 r. w ramach udziału w akcji “Białoruś pamięta” i w celu przygotowania do obchodów 75-lecia Zwycięstwa nad niemiecko-faszystowskimi najeźdźcami Ambasador i pracownicy Ambasady Białorusi wzięli udział w zagospodarowaniu terenu przy pomniku żołnierzy radzieckich poległych w walkach o wyzwolenie Warszawy.

O pomocy białoruskiej diaspory

25 kwietnia 2020 roku Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej przy poparciu Konsulatu Generalnego Republiki Białoruś w Białymstoku zorganizowała przekazanie Republikańskiemu Centrum Organizacji Reagowania Medycznego Ministerstwa Zdrowia Białorusi pomocy humanitarnej od białoruskiej diaspory, mieszkającej w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.

O pomocy humanitarnej dla Białorusi

W dniu 23 kwietnia 2020 roku Ambasador Białorusi Pan Władimir Czuszew wziął udział w uroczystej ceremonii z okazji wyjazdu konwoju z nieodpłatną pomocą humanitarną (preparaty i materiały medyczne), udzieloną przez Rzeczpospolitą Polską i przeznaczoną do zwalczania epidemii COVID-19. Ze strony polskiej w ceremonii uczestniczyli Minister – Członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Sekretarz Stanu Michał Dworczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Pan Maciej Małecki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Pan Marcin Przydacz, Komendant Państwowej Straży Pożarnej Pan Andrzej Bartkowiak.

Wizy na Białoruś

Uprzejmie informujemy, że z 25.03.2020 i do odwołania Wydział Konsularny Ambasady Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej akceptuje dokumenty niezbędne do uzyskania wizy na Białoruś wysłane pocztą.

SPEKTAKL “REWIZOR”

Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador Republiki Białoruś w Rzeczpospolitej Polskiej Uładzimir Czuszau odwiedził Nasze Liceum

21 lutego 2020 roku Nasze Liceum odwiedził Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador Republiki Białoruś w Rzeczpospolitej Polskiej pan Uładzimir Czuszau. Towarzyszyli mu m.in. pani Ilona Yurevicz – dyrektor Centrum Kulturalnego Białorusi w Warszawie i pani Alla Fedorova – Konsul Generalny Republiki Białoruś w Białymstoku. Goście zwiedzili zorganizowaną w Naszej Szkole wystawę Nasza Pamięć/Наша памяць, która jest udokumentowaniem miejsc pamięci o tragicznych wydarzeniach - "pacyfikacji" białoruskich wsi przez oddział Pogotowia Akcji Specjalnej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, zwany 3 Wileńską Brygadą NZW pod dowództwem kpt. Romualda Rajsa ps. "Bury".

O spotkaniu Ambasadora z Wojewodą Mazowieckim

W dniu 17 lutego 2020 roku odbyło się spotkanie Ambasadora Białorusi w Polsce Pana Władimira Czuszewa z Wojewodą Mazowieckim Panem Konstanty Radziwiłł. Strony omówiły stan bilateralnej współpracy gospodarczej, oraz perspektywy ich rozwoju w 2020 roku.

O prezentacji potencjału turystycznego Białorusi

W dniu 17 lutego 2020 r. w Ambasadzie Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się prezentacja potencjału turystycznego Białorusi, która została zorganizowana przez Ambasadę wspólnie z Narodową Agencją Turystyki Białorusi.

O podpisaniu Umowy w Białowieży

7 lutego 2020 roku w Białowieży została podpisana Umowa między Rządem Polski a Rządem Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego użytkowania wód transgranicznych. Podczas tej uroczystości byli obecni Ambasador Republiki Białoruś Władimir Czuszew oraz przedstawiciel MSZ Rzeczypospolitej Polskiej.

O spotkaniu z delegacją Obwodu Homelskiego

W dniu 6 lutego 2020 r. w Ambasadzie Białorusi odbyło się spotkanie przedstawicieli branży budowlanej obwodu Homelskiego na czele z Zastępcą Przewodniczącego Homelskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego W.Harbaczowym z szeregiem polskich firm w celu omówienia kierunków współpracy. W trakcie wydarzenia zostały przeprowadzone negocjacje z kierownikami organizacji: “ERBUD”, “PRESTIGE”, “DZP”, itp.

O wystawie „BUDMA – 2020”

W ramach największych w regionie targów budowlanych „BUDMA – 2020” w Poznaniu W dniu 4-5 lutego 2020 roku rozpoczęły pracę stoiska białoruskich przedsiębiorstw tej branży. Na stoiskach przedstawiła swoje możliwości Białoruska Kompania Cementowa. W dniu 5 lutego 2020 roku stoisko białoruskiego wystawcy odwiedził przedstawiciel białoruskiej Ambasady w Polsce. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z ekspozycją przedsiębiorstwa białoruskiego oraz do rozmów biznesowych.

O odznaczeniu weterana II Wojny Światowej

14 stycznia 2020 roku w Ambasadzie Białorusi w Polsce w uroczystej atmosferze odbyło się odznaczenie weterana II Wojny Światowej i uczestnika walk na terenie Białorusi E. Henkla medalem jubileuszowym „75 lat Wyzwolenia Białorusi od niemiecko-faszystowskich najeźdźców”.

O spotkaniu Ambasadora Białorusi w Polsce z Marszałkiem Senatu RP

13 stycznia 2020 roku odbyło się spotkanie Ambasadora Białorusi w Polsce Władimira Czuszewa z Marszałkiem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Tomaszem Grodzkim. Został omówiony szeroki zakres zagadnień współpracy bilateralnej, w tym rola współdziałania międzyparlamentarnego w rozwoju stosunków między Białorusią a Polską, a także perspektywiczne kontakty między parlamentarzystami obu krajów.