Wydarzenia Święta narodowe Przydatne Linki Kontakt
Wywiad z Ambasadorem Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej Uładzimirem Czuszewem

13 kwietnia 2021 r. na portalu „NaWschodzie.eu”, który specjalizuje się na naświetleniu sytuacji w Europie Wschodniej, został opublikowany wywiad z Ambasadorem Republiki Białoruś w Polsce Uładzimirem Czuszewem na temat relacji gospodarczych między Białorusią a Polską.

Polsko-Białoruskie Dni Współpracy gospodarczej online

W dniu 11 marca 2021 r. odbyły się Polsko-Białoruskie Dni Współpracy gospodarczej online. W wydarzeniu wziął udział Chargé d’Affaires Białorusi w Polsce Aleksander Czesnowski. Do uczestników zwrócili się też Chargé d’Affaires Polski w Białorusi Marcin Wojciechowski, Prezes Zarządu Targów Kielce (organizatora wydarzenia) Andrzej Mochoń, Prezes Polsko-Białoruskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (partnera strategicznego wydarzenia) Kazimierz Zdunowski.

O współpracy humanitarnej Источник

26 lutego minęło 65 lat Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, jednej z najstarszych i najbardziej aktywnych organizacji białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce. Kierownictwu organizacji złożyli życzenia Chargé d’Affaires a.i. Białorusi w Polsce A.Czesnowski oraz Konsul Generalny Białorusi w Białymstoku A.Fedorova. Podczas spotkania przekazano gratulacje od Ministra Spraw Zagranicznych Białorusi W.Makeja oraz od Pełnomocnika ds. Religii i Narodowości Białorusi A.Rumaka. Источник: https://poland.mfa.gov.by/pl/embassy/news/b274351506c32e96.html © При использовании материалов сайта ссылка на МИД Беларуси обязательна

O udziale Ambasady w wydarzeniu upamiętniającym

W dniu 26 lutego 2021 roku Chargé d’Affaires a.i. Białorusi w Polsce A.Czesnowski oraz Konsul Generalny Białorusi w Białymstoku A.Fedorova wraz z przedstawicielami władz lokalnych, duchownymi we wsi Zaleszany (Województwo Podlaskie) złożyli wieńce pod pomnikiem ofiar zabitych przez oddział R.Rajsa (“Burego”) w 1946 roku. Источник: https://poland.mfa.gov.by/pl/embassy/news/ded98221f5e26226.html © При использовании материалов сайта ссылка на МИД Беларуси обязательна

O złożeniu wieńców pod Pomnikiem Żołnierzy Radzieckich Источник: http://poland.mfa.gov.by/pl/embassy/news/e3958284f1a594ac.html © При использовании материалов сайта ссылка на МИД Беларуси обязательна

W dniu 23 lutego 2021 roku Chargé d’Affaires a.i. Białorusi w Polsce A.Czesnowski oraz Attaché Wojskowy płk. A.Bortnik wspólnie z Ambasadorem Rosji w Polsce S.Andrejewym i Attaché Wojskowym płk. A.Sitnikowym złożyli wieńce pod pomnikiem na Cmentarzu-Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie z okazji obchodów Dnia Obrońcy Ojczyzny. Источник: http://poland.mfa.gov.by/pl/embassy/news/e3958284f1a594ac.html © При использовании материалов сайта ссылка на МИД Беларуси обязательна

O wycieczce na Podlasie

15 lutego 2021 roku pracownicy Ambasady i Centrum Kultury Białorusi przebywali w Województwie Podlaskim w celu spotkań z przedstawicielami białoruskich organizacji społecznych oraz instytucji oświaty i kultury. Wizyta miała miejsce w ramach planowanej zmiany kierownictwa Centrum Kultury Białorusi. Zamiast Ilony Jurewicz, która kończy swoją misję dyplomatyczną w Polsce, na czele Centrum stanie Siergiej Bałaszczenko.

Otwarcie rond przy współpracy polsko-białoruskiej w Białej Podlaskiej

Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk uczestniczył w uroczystym otwarciu rond na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 2 z ul. Terebelską i z Al. Solidarności w Białej Podlaskiej. Projekt transgraniczny współfinansowany był ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Przedsięwzięcie jest efektem współpracy partnerskiej miasta Biała Podlaska i miasta Brześć. Celem projektu była poprawa dostępności transportowej regionów przygranicznych i rozwój transportu przyjaznego środowisku, który składał się z prac budowalnych po stronie polskiej i białoruskiej oraz wspólnie realizowanych działań promocyjnych i pogłębiających współpracę transgraniczną.

O przygotowaniach do VI Ogólnobiałoruskiego Zgromadzenia Ludowego

Na Białorusi w ramach przygotowań do VI Ogólnobiałoruskiego Zgromadzenia Ludowego dyskutowane są główne przepisy projektu Programu rozwoju społeczno-gospodarczego Republiki Białoruś na lata 2021-2025.

O wycieczce na Podlasie

16 grudnia 2020 r. Pracownicy białoruskich placówek dyplomatycznych w Warszawie i Białymstoku przebywali na Białostocczyznie w celu spotkań z przedstawicielami białoruskiej mniejszości narodowej dla podsumowania współpracy w 2020 r. oraz określenia perspektyw dalszego współdziałania w warunkach ograniczeń związanych z sytuacją epidemiczną.

O wydaniu trzeciego numeru czasopisma " Język białoruski jako obcy”

Ukazał się kolejny, trzeci numer rocznika “Język białoruski jako obcy” pod redakcją dr hab. Radosława Kalety, kierownika Katedry Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

O plenerze artystycznym w Mielniku nad Bugiem

19 października 2020 r. w Centrum Historii Ziemi Mielnickiej (ZHZM) odbył się 15. wernisaż poplenerowy “Nadbużańskie spotkania ze sztuką. Sztuka ponad granicami Polska-Białoruś”.

O 49. konkursie „Ojczyste Słowo”

W dniu 19 pażdziernika 2020 r. w miejskim Domu Kultury w Bielsku Podlaskim odbyły się eliminacje centralne 48. konkursu recytatorskiego “Ojczyste Słowo”, organizowanego przez Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Polsce przy wsparciu Ambasady Białorusi oraz Centrum Kulturalnego Białorusi w Polsce.

O konkursie zespołów teatralnych

16 października 2020 r. w Białymstoku w budynku Zarządu Głównego Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Polsce odbył się 45. konkurs zespołów teatralnych. Konkurs odbywa się przy wsparciu Centrum Kulturalnego Białorusi w Polsce. W wydarzeniu uczestniczyła Konsul Generalny Białorusi w Białymstoku A. Fiodorowa.

O konkursie dla dzieci w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej

W Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce przy wsparciu Centrum Kulturalnego Białorusi (CKB) odbył się drugi konkurs plastyczny dla dzieci „Я нарадзіўся тут — Tu się urodziłem”, poświęcony małej ojczyźnie.

O białoruskich festynach ludowych na Białostocczyźnie

W dniu 6 września 2020 r. w Siemiatyczach i Bielsku Podlaskim na Białostocczyźnie odbyły się tradycyjne białoruskie festyny ludowe zorganizowane przez Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Polsce (BTSK) wspólnie z miejskimi Ośrodkami Kultury przy wsparciu władz lokalnych oraz Centrum Kulturalnego Białorusi w Polsce (CKB).

O Święcie Kultury Białoruskiej w Białymstoku

W dniu 9 sierpnia 2020 r. w amfiteatrze przy Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku odbyło się 35. doroczne Święto Kultury Białoruskiej, zorganizowane dla mieszkańców Podlasia przez Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne przy wsparciu Centrum Kulturalnego Białorusi w Polsce.

O inauguracji Konsula Honorowego Białorusi w Olsztynie

30 lipca 2020 roku w Ambasadzie Białorusi odbyła się uroczystość z okazji objęcia urzędu Konsula Honorowego Republiki Białoruś w Olsztynie przez Jana Szynakę – znanego polskiego przedsiębiorcę, Prezesa Zarządu Grupy „Szynaka Meble”, jednego z największych polskich inwestorów na Białorusi.

O białoruskich festiwalach

25-26 lipca 2020 roku w Jagodnikach, Dąbrowie Białostockiej i Sokółce Województwa Podlaskiego Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne przy wsparciu Centrum Kultury Białorusi w Polsce zorganizowało szereg białoruskich festiwali ludowych.