Wydarzenia Święta narodowe Przydatne Linki Kontakt
O wycieczce na Podlasie

16 grudnia 2020 r. Pracownicy białoruskich placówek dyplomatycznych w Warszawie i Białymstoku przebywali na Białostocczyznie w celu spotkań z przedstawicielami białoruskiej mniejszości narodowej dla podsumowania współpracy w 2020 r. oraz określenia perspektyw dalszego współdziałania w warunkach ograniczeń związanych z sytuacją epidemiczną.

O wydaniu trzeciego numeru czasopisma " Język białoruski jako obcy”

Ukazał się kolejny, trzeci numer rocznika “Język białoruski jako obcy” pod redakcją dr hab. Radosława Kalety, kierownika Katedry Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

O plenerze artystycznym w Mielniku nad Bugiem

19 października 2020 r. w Centrum Historii Ziemi Mielnickiej (ZHZM) odbył się 15. wernisaż poplenerowy “Nadbużańskie spotkania ze sztuką. Sztuka ponad granicami Polska-Białoruś”.

O 49. konkursie „Ojczyste Słowo”

W dniu 19 pażdziernika 2020 r. w miejskim Domu Kultury w Bielsku Podlaskim odbyły się eliminacje centralne 48. konkursu recytatorskiego “Ojczyste Słowo”, organizowanego przez Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Polsce przy wsparciu Ambasady Białorusi oraz Centrum Kulturalnego Białorusi w Polsce.

O konkursie zespołów teatralnych

16 października 2020 r. w Białymstoku w budynku Zarządu Głównego Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Polsce odbył się 45. konkurs zespołów teatralnych. Konkurs odbywa się przy wsparciu Centrum Kulturalnego Białorusi w Polsce. W wydarzeniu uczestniczyła Konsul Generalny Białorusi w Białymstoku A. Fiodorowa.

O konkursie dla dzieci w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej

W Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce przy wsparciu Centrum Kulturalnego Białorusi (CKB) odbył się drugi konkurs plastyczny dla dzieci „Я нарадзіўся тут — Tu się urodziłem”, poświęcony małej ojczyźnie.

O białoruskich festynach ludowych na Białostocczyźnie

W dniu 6 września 2020 r. w Siemiatyczach i Bielsku Podlaskim na Białostocczyźnie odbyły się tradycyjne białoruskie festyny ludowe zorganizowane przez Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Polsce (BTSK) wspólnie z miejskimi Ośrodkami Kultury przy wsparciu władz lokalnych oraz Centrum Kulturalnego Białorusi w Polsce (CKB).

O Święcie Kultury Białoruskiej w Białymstoku

W dniu 9 sierpnia 2020 r. w amfiteatrze przy Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku odbyło się 35. doroczne Święto Kultury Białoruskiej, zorganizowane dla mieszkańców Podlasia przez Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne przy wsparciu Centrum Kulturalnego Białorusi w Polsce.

O inauguracji Konsula Honorowego Białorusi w Olsztynie

30 lipca 2020 roku w Ambasadzie Białorusi odbyła się uroczystość z okazji objęcia urzędu Konsula Honorowego Republiki Białoruś w Olsztynie przez Jana Szynakę – znanego polskiego przedsiębiorcę, Prezesa Zarządu Grupy „Szynaka Meble”, jednego z największych polskich inwestorów na Białorusi.

O białoruskich festiwalach

25-26 lipca 2020 roku w Jagodnikach, Dąbrowie Białostockiej i Sokółce Województwa Podlaskiego Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne przy wsparciu Centrum Kultury Białorusi w Polsce zorganizowało szereg białoruskich festiwali ludowych.

O spotkaniu z Zarządem Grupy Parlamentarnej

22 lipca 2020 r. w Ambasadzie Białorusi w Polsce odbyło się spotkanie Pana Ambasadora Władimira Czuszewa i białoruskich dyplomatów z członkami Zarządu Białorusko-Polskiej Grupy Parlamentarnej na czele z Przewodniczącym Grupy Panem Mieczysławem Baszko.

O webinarium „Białoruś-Polska: współpraca w czasie globalnych wyzwań”

5 sierpnia 2020 roku o godzinie 10.00 (czasu polskiego) rozpocznie się webinarium „Białoruś-Polska: współpraca w obliczu globalnych wyzwań”. W spotkaniu planowany jest udział szefów placówek dyplomatycznych obu krajów, przedsiębiorców i ekspertów. Wydarzenie organizowane jest przez krajowe izby gospodarcze Białorusi i Polski.

Wirtualne Targi MADE IN BELARUS #AgroFood

Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa zaprasza zainteresowane firmy do wzięcia udziału w wirtualnych targach produktów spożywczych wyprodukowanych w tym kraju. Wirtualne Targi MADE IN BELARUS #AgroFood odbędą się w dniach 16-19 sierpnia 2020 r. Podczas pierwszych wirtualnych targów w Białorusi będą mogli Państwo zapoznać się z ofertą 30 liderów rynku rolno-spożywczego. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Obowiązuje jednak rejestracja. Zapisy na wydarzenie oraz program na stronie organizatora pod adresem www.belinterexpo.by.

O uroczystościach z okazji Dnia Niepodległości Republiki Białoruś

2 lipca 2020 przez Ambasadę i Centrum Kulturalny Białorusi w Polsce w Muzeum Niepodległości w Warszawie, jednym z głównych muzeów Polski, została przeprowadzona uroczystość w ramach obchodów Święta Niepodległości Republiki Białoruś i 75-lecia Wielkiego Zwycięstwa w II Wojnie światowej.

O webinarium „Park Przemysłowy Wielki Kamień – Wielkie Możliwości dla Polskiego Biznesu”

25 czerwca 2020 r. odbyło się webinarium „Park Przemysłowy Wielki Kamień – Wielkie Możliwości dla Polskiego Biznesu” zorganizowane wspólnie przez administrację Chińsko-Białoruskiego Parku Przemysłowego „Wielki Kamień” oraz Ambasadę. Ze strony misji udział w wydarzeniu wziął Radca-Minister Aleksander Czesnowski.

O akcji upamiętniającej Ambasady

26 czerwca 2020 r. w ramach udziału w akcji “Białoruś pamięta” i obchodów 75-lecia Wielkiego Zwycięstwa Ambasador i pracownicy Ambasady Białorusi wzięli udział w zagospodarowaniu terenu i elementów architektonicznych na cmentarzu żołnierzy radzieckich, poległych w walkach o wyzwolenie Warszawy.

O akcji upamiętniającej Ambasady

W ramach obchodów 75. Rocznicy Wielkiego Zwycięstwa w dniu 11 czerwca 2020 r. Ambasador Białorusi Pan W. Chuszew, Attaché Obrony Pan W. Kapszul i członkowie ich rodzin złożyli wieniec pod Pomnikiem Żołnierzy Armii Radzieckiej w Braniewie.

O odznaczeniu weterana II Wojny Światowej

8 czerwca 2020 r. Ambasador Białorusi w Polsce Władimir Czuszew wręczył medal «75 lat Wyzwolenia Białorusi od niemiecko-faszystowskich najeźdźców» córce Witolda Auksztola, który brał udział w walkach na terenie Białorusi.