Wydarzenia Święta narodowe Przydatne Linki Konsulaty Kontakt
Skwer Vaclava Havla w Warszawie

W Warszawie u zbiegu ul. Koszykowej i Alei Róż - tuż przy siedzibie Ambasady RCz - pojawił się pierwszy warszawski Skwer Vaclava Havla. Decyzję w tej sprawie podjęli radni podczas sesji Rady Miasta Stolecznego Warszawy w dniu 24 września 2020 roku. Vaclav Havel był ostatnim prezydentem Czechosłowacji i pierwszym przywódcą Czech po upadku komunizmu.

Przemówienie Ambasadora Ivana Jestřába z okazji święta narodowego 28 października

W całej swojej karierze nie pamiętam sytuacji, kiedy czeskie ambasady na świecie nie mogłyby organizować przyjęcia z okazji święta narodowego 28 października, upamiętniającego powstanie niepodległej Czechosłowacji. W tym roku tak jednak, niestety, jest. Chciałbym zatem przy okazji tegorocznej 102. (sto drugiej) rocznicy odnowienia czeskiej państwowości zwrócić się do Państwa przynajmniej tą drogą, za pośrednictwem nowoczesnych technologii.

Wręczenie nagrody Gratias Agit Julianowi K. Golakowi

W dniu 22 października 2020 roku w siedzibie Ambasady RCz w Warszawie odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia nagrody Ministra Spraw Zagranicznych RCz Gratias Agit. Laureatem tegorocznej edycji Gratias Agit został pan Julian Kazimierz Golak. Udział w ceremonii wzięli również przedstawiciele Sejmiku Dolnośląskiego oraz MSZ RP.

The Proclamation of Independence

Nowy program absolwencki dla byłych studentów zagranicznych

Do wszystkich byłych studentów zagranicznych! Republika Czeska uruchamia nowy program absolwencki, łączący wszystkich studentów zagranicznych, którzy studiowali na czeskich uczelniach. To Twoja szansa na kształtowanie przyszłości programu. Dołącz do jednej z zaplanowanych grup fokusowych i podziel się swoimi spostrzeżeniami z absolwentami z całego świata. Złóż wniosek najpóźniej do 26 października 2020 roku.

Uczczenie pamięci Ryszarda Siwca

W dniu 9 września 2020 roku Ambasador Czech Ivan Jestřáb wraz z Ambasadorem Słowacji Andrejem Drobą złożyli kwiaty pod pomnikiem Ryszarda Siwca, żołnierza Armii Krajowej, który w proteście przeciwko okupacji Czechosłowacji w 1968 roku dokonał samospalenia.

Wizyta ambasadora Republiki Czeskiej w Lublinie

Ambasador Republiki Czeskiej Ivan Jetřáb był gościem wojewody lubelskiego Lecha Sprawki. Spotkanie odbyło się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Była to pierwsza oficjalna wizyta dyplomaty w Lublinie. Miała charakter kurtuazyjny. Ambasadorowi towarzyszył Tibor Opĕla, I sekretarz Ambasady Republiki Czeskiej.

Wizyta delegacji czeskiej

Rozwój turystyki, współpraca w ramach EUWT NOVUM, a także zagadnienia z zakresu rozwoju obszarów wiejskich – to najważniejsze tematy poruszone podczas wizyty delegacji czeskiej, której przewodniczył Jiří Oberfalzer – Zastępca przewodniczącego Senatu. W spotkaniu uczestniczył także Ivan Jestřáb - Ambasador Republiki Czeskiej w Polsce. Gospodarzem był marszałek Cezary Przybylski.

Skwer Polsko-Czesko-Słowackiej Solidarności we Wrocławiu

W czwartek 27 sierpnia 2020 roku Ambasador Ivan Jestřáb wziął udział w uroczystości nadania jednemu ze skwerów we Wrocławiu imienia Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej. W uroczystości uczestniczyli również Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa, Ambasador Słowacji Andrej Droba i pomysłodawca tego projektu Julian Golak, członek kierownictwa Fundacji Polsko-Czesko-Słowackiej Solidarności.

Dementi artykułu opublikowanego w dniu 26 lipca 2020 roku przez tvp.info

Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie publikuje dementi artykułu, który w dniu 26 lipca 2020 roku ukazał się na stronach internetowych tvp.info (link do artykułu znajduje się poniżej). Zgodnie z poniżej przedstawionymi uwagami Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie wysłała list do prezesa zarządu TVP S.A. oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Brneńskie Targi (BVV) chcą we wrześniu zainicjować przerwany sezon targowy

Poniżej publikujemy wywiad z dyrektorem generalnym spółki Veletrhy Brno, a. s. panem Jiřím Kulišem. Jednocześnie zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z oficjalnym przedstawicielstwem brneńskich targów w Polsce: https://targi.brno.pl/

!!!UWAGA!!! Pracownicy transgraniczni z pobytem do 72 godzin

Wstęp do RCz jest również dozwolony transgranicznym pracownikom, obywatelom państw UE z Polski, Niemiec, Austrii oraz Słowacji, którzy są zatrudnioni na terytorium RCz i którzy przyjeżdżają do pracy na czas krótszy niż 72 godzin, pod warunkiem pokazania dokumentu uprawniującego (umówa o pracy) oraz negatywnego wyniku testu na koronawirusa przy kontroli granicznej. Kolejny wynik będzie trzeba pokazać za 30 dni od pierwszego przekroczenia granicy.

!!!UWAGA!!! Podróże biznesowe, pracownicy transgraniczni, studenci

Na podstawie rozporządzenia nr 443 Rządu Republiki Czeskiej z dnia 23 kwietnia br. umożliwia się od dnia 27 kwietnia br. wstęp na terytorium Czech kolejnym trzem kategoriom obywateli państw UE. Przed rozpoczęciem podróży nadal wymagana jest wstępna rejestracja online na stronie https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…

UWAGA KOMUNIKAT AMBASADY REPUBLIKI CZESKIEJ dot. zamknięcia granic państwowych Republiki Czeskiej od dnia 16 marca 2020 roku

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia Rząd Republiki Czeskiej ze skutkiem od godz. 00:01 dnia 16 marca 2020 roku zdecydował o zakazie wstępu na terytorium Republiki Czeskiej dla wszystkich obcokrajowców (w tym z państw UE), z wyjątkiem obcokrajowców, którzy na terytorium Republiki Czeskiej mają pobyt trwały oraz czasowy nad 90 dni. Rząd wprowadził również zakaz wyjazdu z kraju dla obywateli Republiki Czeskiej i dla obcokrajowców, którzy na terytorium Republiki Czeskiej mają pobyt trwały oraz czasowy nad 90 dni. Zakazy te nie będą obejmować przewozu towarów, służb zdrowotnych, załóg samolotów itp.

POLSKO-CZESKA WIOSNA LITERATURY 2020 3. edycja

Temat główny 3. edycji festiwalu, którego patronem duchowym jest Bohumil Hrabal, odnosi się do coraz częściej pojawiającego się w literaturze polskiej, czeskiej i światowej motywu „końca” – interpretowanego na wielu płaszczyznach i z różnych perspektyw. Patronat Honorowy Ambasadora Republiki Czeskiej Ivana Jestřába.

Spotkanie z ambasadorem Republiki Czeskiej

Chociaż województwo lubuskie nie sąsiaduje z żadnym czeskim regionem, mamy w tym kraju bliskiego partnera. Jest nim Kraj Liberecki, z którym w 2018 roku podpisaliśmy porozumienie o współpracy. Okazją do rozmowy o lubusko-czeskiej współpracy było spotkanie, które w dniu 24 stycznia 2020 roku odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim. Do rozmów zasiedli członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak i Ambasador Republiki Czeskiej w RP Ivan Jestřáb – Ambasador Republiki Czeskiej w RP.

Legendarny wyścig narciarski Izerska Pięćdziesiątka

Pięćdziesiąta trzecia edycja słynnych zawodów narciarskich Izerska 50 odbędzie się od 7 do 9 lutego 2020. Izerska 50 to zawody narciarstwa biegowego, które są częścią ligi światowej biegów długodystansowych Wordloppet. Należą do ulubionych wydarzeń sportowych sezonu zimowego w Czechach. W wyścigu po Magistrali Izerskiej co roku biorą udział setki narciarzy oraz tysiące kibiców, podziwiających sportowe wyczyny i zaśnieżone krajobrazy gór Izerskich.