Wydarzenia Przydatne Linki Konsulaty Kontakt
Spotkanie Marszałek Sejmu z Ambasadorem Niemiec

W poniedziałek 29 czerwca 2020 roku wizytę u marszałek Sejmu Elżbiety Witek złożył Rolf Nikel, ambasador Republiki Federalnej Niemiec, kończący swoją misję w Polsce. Wśród tematów poruszanych podczas rozmowy znalazły się m.in.: podsumowanie sześciu lat pracy Ambasadora w Warszawie, współpraca parlamentarna pomiędzy oboma krajami, polsko-niemiecki proces pojednania oraz wyzwania związane z pandemią.

„Razem wzmocnijmy Europę”. Niemcy przejmują prezydencję w Radzie UE

Z dniem 1 lipca zgodnie z zasadą rotacji Niemcy objęły na sześć miesięcy przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, tzw. prezydencję w Radzie UE. Nasz cel dla UE: solidarna i spójna wewnątrz, zdolna do działania i suwerenna na zewnątrz.

Bundesregierung präsentiert Logos der deutschen Ratspräsidentschaft

Deutschland übernimmt zum 1. Juli für sechs Monate den Vorsitz im Rat der Europäischen Union. Heute präsentiert die Bundesregierung Motto, Webauftritt und Logo für die Präsidentschaft. Wir starten ab dem 1. Juli mit einem klaren Auftrag in die deutsche EU-Ratspräsidentschaft: ‚Gemeinsam. Europa wieder stark machen‘. Europa aus der Krise führen, diese Aufgabe wird unsere Präsidentschaft bestimmen. Wir werden sie annehmen und haben einen enormen Berg an Arbeit in allen Dimensionen der Union auf unserem Tisch: die Wirtschaft ankurbeln, den inneren Zusammenhalt stärken und nach außen geeint agieren.

Konsul Generalny Michael Groß z wizytą w Województwie Podkarpackim

Wicemarszałek Piotr Pilch spotkał się z Konsulem Generalnym Niemiec w Krakowie dr Michaelem Großem oraz Konsul Honorową Niemiec w Rzeszowie dr Agnieszką Buk. Podczas spotkania, które odbyło się z inicjatywy Konsula Generalnego rozmawiano głównie na tematy związane z obecną sytuacją epidemiczną. Wicemarszałek Pilch, który uczestniczył w spotkaniu w imieniu Marszałka Województwa Władysława Ortyla, omówił działania samorządu podjęte w celu przeciwdziałania skutkom koronawirusa SARS-COV-2 na Podkarpaciu oraz wsparcie udzielone przez województwo naszej regionalnej gospodarce.

Aktuelle Regelungen in Deutschland und Wiedereinführung von Binnengrenzkontrollen (Transit durch Deutschland und Einreise nach Deutschland aus Polen ist weiter möglich)

Trotz der vorübergehend wiedereingeführten Kontrollen an den Grenzen der Bundesrepublik zu Österreich, Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2) ist die Rückreise von Polen und anderen EU-Bürgern sowie Drittstaatsangehörigen in ihre Herkunftsstaaten mittels Transit durch Deutschland weiter möglich.

Emil Krebs - Życie dla języków

Wystawa w atrium Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (17.01-19.02.2020 r.) to wyraz uznania dla tego wybitnego talentu językowego. Wystawa zorganizowana przez Eckharda Hoffmanna, wnuka stryjecznego Emila Krebsa, której kuratorem jest berliński artysta Andreas Tschersich, daje możliwość zapoznania się z życiem i twórczością Emila Krebsa. Szczególna rola przypada okresowi, jaki Emil Krebs spędził w Chinach. W minionych latach wystawa pokazywana była w wielu miejscach w Polsce, na przykład na uniwersytetach we Wrocławiu i w Krakowie.

Spotkanie Marszałek Sejmu z Ambasadorem Republiki Federalnej Niemiec

Relacje gospodarcze, polityka historyczna i współpraca w ramach Unii Europejskiej to główne tematy poruszone podczas wizyty, jaką u marszałek Sejmu Elżbiety Witek złożył dziś ambasador Republiki Federalnej Niemiec Rolf Nikel. Marszałek Sejmu podczas spotkania podkreśliła, że relacje polsko–niemieckie charakteryzuje duża intensywność i oba kraje postrzegają się wzajemnie jako ważnych partnerów. Elżbieta Witek, pochodząca z Dolnego Śląska, odwołała się do wielu działających tam polsko–niemieckich inicjatyw. Jako jedną z instytucji, która stanowi ważne forum współpracy, wymieniła Fundację Krzyżowa.