Wydarzenia Święta narodowe Przydatne Linki Kontakt
http://nuncjatura.pl/2020/02/25/spotkanie-pozegnalne-3/

W Nuncjaturze Apostolskiej odbyło się spotkanie pożegnalne czterech Dyplomatów: Pana Iurie’a Bodruga Ambasador Republiki Mołdawii, Pana Ole Egberga Mikkelsena Ambasador Królestwa Danii, Pana Shafqat Ali Khan Ambasador Islamskiej Republiki Pakistanu oraz Pana Olava Myklebusta Ambasador Królestwa Norwegii.

Spotkanie Marszałek Sejmu z Nuncjuszem Apostolskim

We środę 19 lutego 2020 roku wizytę u marszałek Sejmu Elżbiety Witek złożył nuncjusz apostolski w Polsce ks. abp. Salvatore Pennacchio. Rozmowy dotyczyły m.in. polsko-watykańskich relacji dwustronnych. Ubiegłoroczne obchody 100. rocznicy wznowienia relacji dwustronnych pomiędzy Polską a Stolicą Apostolską przyczyniły się do intensyfikacji współpracy bilateralnej. W 2019 r. w Ogrodach Watykańskich upamiętniliśmy historię relacji polsko-watykańskich i szczególne więzi łączące Polskę i Stolicę Apostolską Zielonym Pomnikiem - dębem o imieniu Franciszek - mówiła podczas spotkania z przedstawicielem Stolicy Apostolskiej Marszałek Sejmu.