Wydarzenia Święta narodowe Przydatne Linki Kontakt
Wizyta nowego Konsula Generalnego Węgier

16 marca 2021 roku swoją pierwszą oficjalną wizytę złożył Prezydentowi Miasta Krakowa nowy Konsul Generalny Węgier w Krakowie Tibor Gerencsér. Było to pierwsze kurtuazyjne spotkanie, choć swoją misję w Krakowie Pan Konsul rozpoczął już we wrześniu 2020 roku, zastępując na stanowisku Konsul Adrienne Körmendy. Niestety pandemia uniemożliwiła mu wcześniejsze odwiedziny w krakowskim magistracie.

Pályázati felhívás, 2021

Serdeczie zapraszamy do udziału w 🇭🇺-🇵🇱 Programie Współpracy Pozarządowej! Termin składania wniosków: 5 kwietnia 2021. Szczegóły na naszej stronie. Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma és Lengyelország Külügyminisztériuma pályázatot hirdetnek nem-kormányzati szervezetek számára. A Magyar–Lengyel Nem-kormányzati Együttműködési Program célja egymás alaposabb megismerése, a két ország civil társadalmi együttműködésének erősítése.

Złożenie kwiatów pod sprofanowanym pomnikiem Węgierskich Honwedów

W południe 2 listopada 2020 r. odbyła się uroczystość złożenia kwiatów pod pomnikiem Węgierskich Honwedów przy ul. Matejki w Warszawie. Wzięli w niej udział ambasador Węgier Orsolya Zsuzsanna Kovács oraz zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Mateusz Szpytma.

Spotkanie z konsulem generalnym Węgier

W poniedziałek, 19 października 2020 roku Konsul Generalny Węgier w Krakowie Tibor Gerencsér złożył wizytę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Było to pierwsze oficjalne spotkanie konsula z Marszałkiem Województwa Małopolskiego Witoldem Kozłowskim. Małopolska i instytucje z Węgier biorą wspólnie udział w dwóch projektach unijnych związanych z gospodarką we współpracy Pannon Novum – Regionalną Agencją Innowacji Zachodniego Kraju Zadunajskiego z Węgier uczestnicząc wraz z 7 pozostałymi europejskimi partnerami w projekcie unijnym INNOBRIDGE, ...

Spotkanie Marszałek Sejmu z Przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Węgier

Stosunki dwustronne, wzajemne relacje parlamentarne w kontekście sytuacji pandemicznej oraz kwestie finansowania państw z budżetu Unii Europejskiej to główne tematy środowego (14 października) spotkania marszałek Sejmu Elżbiety Witek z przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövérem. Podczas spotkania we Wrocławiu uzgodnione zostało wspólne oświadczenie.

Informacje o wjeździe na Węgry od 1 września 2020 r

1 września 2020 roku weszło w życie nowe rozporządzenie rządu Węgier nr 407/2020. regulujące przekraczanie granicy węgierskiej przez obywateli węgierskich i cudzoziemców. Wjazd cudzoziemców jest możliwy jedynie u uzasadnionych przypadkach, np. udział w rozprawie sądowej, rozpoczęcie leczenia, podjęcie nauki, udział w wydarzeniu rodzinnym (ślub, pogrzeb itd.) w ramach wjazdów biznesowych – wymagane jest zaproszenie ze strony węgierskiej.

Pożegnanie Konsul Generalnej Węgier Adrienne Körmendy

6 sierpnia w Instytucie Kultury Willa Decjusza odbyło się spotkanie z okazji zakończenia misji dyplomatycznej Konsul Generalnej Węgier w Krakowie Adrienne Körmendy. Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski wręczył Pani Konsul odznakę Honoris Gratia jako wyraz uznania i wdzięczności za jej działania na rzecz Krakowa. Działań tych w ciągu 6 lat pracy Pani Konsul było naprawdę sporo.

Konsul generalny Węgier Adrienne Körmendy kończy misję dyplomatyczną

W dniu 28 lipca 2020 roku Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart spotkała się z konsulem generalnym Węgier Adrienne Körmendy, która kończy swoją misję dyplomatyczną w Krakowie.

Spotkanie z wiceministrem ds. dyplomacji kulturalnej Węgier

Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Paweł Lewandowski spotkał się 21.02.2020 z podsekretarzem stanu ds. dyplomacji kulturalnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier Mártonem Schőberlem. Podczas spotkania, do którego doszło na wniosek strony węgierskiej, ministrowie wymienili się informacjami na temat zbliżających się wzajemnych wizyt i udziału w wydarzeniach artystycznych organizowanych w obu krajach. Przedmiotem rozmowy była również wymiana doświadczeń na temat ochrony dziedzictwa kulturowego i konserwacji zabytków.

Wernisaż wystawy "30 lat wolności" upamiętniającej upadek reżimów komunistycznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy "30 lat wolności" upamiętniającej upadek reżimów komunistycznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej przygotowanej przez Terror Háza Múzeum z Budapesztu.

Spotkanie Klubu Ambasadorów Mówiących po Polsku (KAMP) z wicemarszałek Sejmu RP Małgorzatą Kidawą-Błońską

Ambasador Republiki Węgierskiej Orsolya Zsuzsanna Kovács we wtorek 4 lutego 2020 roku zorganizowała w Ambasadzie Republiki Węgierskiej spotkanie Klubu Ambasadorów Mówiących po Polsku (KAMP) z wicemarszałek Sejmu Małgorzatą Kidawą-Błońską. W spotkaniu uczestniczył także Ambasador Tomislav Vidošević. Wicemarszałek Sejmu Kidawa-Błońska, zarazem kandydatka w zbliżających się wyborach prezydenckich, mówiła o aktualnej sytuacji politycznej w Polsce, o uwarunkowaniach społecznych i odpowiadała na pytania ambasadorów.