Wydarzenia Święta narodowe Przydatne Linki Kontakt
Independence Day

Meeting of the Marshal of the Sejm with the Ambassador of Kazakhstan

On Thursday, November 26, Ambassador of Kazakhstan, Alim Kirabayev, visited Marshal of the Sejm, Elżbieta Witek. The meeting was related to the recent beginning of his diplomatic mission in Poland. Among the topics covered were: bilateral relations, cooperation at the parliamentary level, economic cooperation and at the level of education, education, as well as multilateral relations, including with the European Union.

Spotkanie Marszałka Senatu z ambasadorem Kazachstanu

W dniu 12 listopada 2020 r. wizytę kurtuazyjną Marszałkowi Senatu złożył rozpoczynający misję dyplomatyczną w Polsce Ambasador Republiki Kazachstanu Jego Ekscelencja pan Alim Kirabajew. W rozmowie Marszałek przywołał historyczne doświadczenia narodów polskiego i kazachskiego, dotkniętych władzą radziecką w latach 30-tych i 40-tych ub. wieku. Jednocześnie Marszałek podzielił się wrażeniami z własnego pobytu w stolicy Kazachstanu, którą odwiedził jako senator w ramach misji Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE. Skonstatowano niekorzystny wpływ pandemii na możliwość kontynuowania relacji międzyparlamentarnych. W tym kontekście wysoko oceniono szybkie rekonstytuowanie Polsko-Kazachskiej Grupy Parlamentarnej, w której pracach uczestniczy 5 senatorów.

Spotkanie Marszałka Senatu z ambasadorem Kazachstanu

W dniu 12 listopada 2020 r. wizytę kurtuazyjną Marszałkowi Senatu złożył rozpoczynający misję dyplomatyczną w Polsce Ambasador Republiki Kazachstanu Jego Ekscelencja pan Alim Kirabajew. W rozmowie Marszałek przywołał historyczne doświadczenia narodów polskiego i kazachskiego, dotkniętych władzą radziecką w latach 30-tych i 40-tych ub. wieku.